Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στον δήμο Νέας Προποντίδας.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Αυγούστου, με δυνατότητα παράτασης.
Ημερ. Λήξης:17/01/19
2 ΤΕ Εργοθεραπευτών
2 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
4 ΔΕ Εκπαιδευτών
Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.
Διαβάστε τις πιθανότητες επιτυχίας και βελτιώστε τη θέση διορισμού σας, προσκομίζοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.