Φθηνότερη καθίσταται φέτος η εξαγορά πλασματικών ετών για όσους αγρότες έχουν εισόδημα άνω των 4.923 ευρώ ετησίως και επιθυμούν, αναγνωρίζοντας χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί π.χ. στη στρατιωτική θητεία ή τυχόν σπουδές τους, να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από το όριο ηλικίας.
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης –από το 20% στο 13,3% για τους μη μισθωτούς και, ειδικά για τους αγρότες, από το 18% στο 12%– συμπαρασύρει χαμηλότερα και το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών για τους εν λόγω ασφαλισμένους. Αντίθετα, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση για τους αγρότες με καθαρό φορολογητέο εισόδημα κάτω των 4.923 ευρώ ή 410,26 ευρώ τον μήνα που καταβάλλουν την ελάχιστη εισφορά και για τους οποίους το αντίτιμο της εξαγοράς παραμένει το ίδιο με εκείνο του 2018.
Πιο αναλυτικά, το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών διαμορφώνεται με βάση το φορολογητέο εισόδημα και το ισχύον ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς κύριας σύνταξης κατά τον χρόνο που υποβάλλεται η αίτηση. Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, το ποσοστό αυτό μειώνεται το 2019 κατά 33,3% από το 18% στο 12% για όσους ασφαλισμένους έχουν καθαρό εισόδημα υψηλότερο από το μίνιμουμ των 410,26 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή το 70% του εκάστοτε κατώτατου μισθού ανειδίκευτου εργάτη κάτω των 25 ετών.
Επομένως, για έναν αγρότη με εισόδημα π.χ. 6.000 ευρώ τον χρόνο ή 500 ευρώ τον μήνα, το μηνιαίο κόστος αναγνώρισης διαμορφώνεται για το 2019 στα 60 ευρώ τον μήνα από 90 ευρώ, που θα ήταν χωρίς τη μείωση του ασφαλίστρου κύριας σύνταξης.
Το όφελος πολλαπλασιάζεται όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα του ασφαλισμένου. Έτσι, για αγρότη με εισόδημα 13.200 ευρώ τον χρόνο ή 1.100 ευρώ τον μήνα, το μηνιαίο κόστος αναγνώρισης διαμορφώνεται πλέον στα 132 ευρώ από 198 ευρώ το 2018 και για αγρότη με εισόδημα 18.000 ευρώ τον χρόνο ή 1.500 ευρώ τον μήνα στα 180 ευρώ τον μήνα από 270 ευρώ.
Για τους αγρότες, οι βασικότερες κατηγορίες πλασματικών ετών ασφάλισης που μπορούν να αξιοποιηθούν αφορούν:
– Τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας.
– Τον χρόνο σπουδών για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης δευτεροβάθμιου ινστιτούτου, τεχνικών και επαγγελματικών σχολών κ.ά.
– Τον χρόνο ανατροφής παιδιών που διαμορφώνεται ως εξής: Για ένα τέκνο, πλασματικός χρόνος ασφάλισης 300 ημερών (ή ενός έτους), για δύο τέκνα 900 ημερών (τριών ετών) και από τρία τέκνα και άνω 1.500 ημερών (πέντε ετών).
– Τον χρόνο επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες.

Δύο τρόποι πληρωμής
Το συνολικό ποσό της εξαγοράς μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης και σε αυτή την περίπτωση –και με την προϋπόθεση ότι η εξαγορά αφορά τουλάχιστον ένα έτος– παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε εξαγοραζόμενο χρόνο. Εναλλακτικά, το ποσό καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι και οι μήνες που αναγνωρίζονται.
Για παράδειγμα, το ποσό της εξαγοράς δύο πλασματικών ετών και πέντε μηνών μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση 4% ή σε 29 μηνιαίες δόσεις.

Υψηλότερο ασφάλιστρο για όσους πληρώνουν τη μίνιμουμ εισφορά
Υπενθυμίζεται ότι από φέτος το ασφαλιστέο εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος συν τις εισφορές του προηγούμενου έτους δίχως την έκπτωση 15% που ίσχυε πέρυσι.
Επιπλέον, η δρομολογούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού (σ.σ. η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, την προανήγγειλε για το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου) θα ανεβάσει αντίστοιχα και το κατώτατο πλαφόν των εισφορών. Για παράδειγμα, μια αύξηση του κατώτατου μισθού στα 630 ευρώ –που, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, φάνταζε ως το πλέον επικρατέστερο σενάριο– θα είχε ως αποτέλεσμα η χαμηλότερη βάση υπολογισμού για τους αγρότες (70% του κατώτατου μισθού) να διαμορφωθεί στα 441 ευρώ μηνιαίως, αυξάνοντας αντίστοιχα και την κατώτατη εισφορά.
Σημειωτέον εδώ ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αγροτών που κυμαίνεται από 85%-90% καταβάλλει την κατώτατη εισφορά.

Πηγή: ypaithros.gr