Με δελτίο τύπου, ο δήμος Νέας Προποντίδας υπενθυμίζει ότι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 λήγει η προθεσμία προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού οι ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους Τμήματα Εσόδων του Δημαρχείου προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  • τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου
  • βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) για τη διακοπή   ηλεκτροδότησης του ακινήτου.
  • υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/ών του ακινήτου περί μη χρήσης και ηλεκτροδότησης του (χορηγείτε από την  υπηρεσία).