Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής – Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδότησης του υπουργείου Ενέργειας χορήγησε άδεια δόμησης στην εταιρεία ΑΚΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  για την ανέγερση νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων κλασσικού τύπου 4767 κλινών σε διώροφα και τριώροφα κτίρια με ανοιχτές και κλειστές πισίνες στην παραλία Αγίου Ιωάννη Νικήτης.
Το ξενοδοχείο αποτελεί μέρος επενδυτικού σχεδίου ύψους 50 εκατ. ευρώ που θα υλοποιήσει ο Όμιλος της Μεντεκίδης Κατασκευαστική. Το σχέδιο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη τουριστικού χωριού.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Ομίλου το ξενοδοχείο αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2020, ενώ το τουριστικό χωριό αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο υλοποίησης του τουριστικού χωριού θα εξαρτηθεί και από τη ζήτηση για την αγορά των κατοικιών που θα κατασκευαστούν σε αυτό.
Πηγή: tornosnews.gr