Παραλαβή αιτήσεων για Επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών ο Α.Σ.Σημάντρων ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 αρχίζει η περίοδος παραλαβής των δικαιολογητικών για την Επιστροφή ΦΠΑ.
Οι δικαιούχοι αγρότες καλούνται να προσέλθουν στο γραφείο του Συνεταιρισμού προσκομίζοντας: εκκαθαριστικό της Εφορίας ή το έντυπο Ε1 τιμολόγια και εκκαθαρίσεις έτους 2018 ο συνεταιρισμος συγκεντρώνει και καταχωρεί όλα τα τιμολόγια επιστροφής φόρου πώλησης αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή του ποσού που δικαιούται κάθε παραγωγός.
Προσοχή: Διορθωμένα παραστατικά ή φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται δεκτά. Οι παραγωγοί που για πρώτη φορά θα υποβάλουν Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ, θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών, μέχρι 31-12-2018.