Ταχύτερες διαδικασίες έναρξης, αλλά και διακοπής της ασφάλισης για τους αγρότες προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4554/2018, που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 18 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία ψήφισης του νόμου στη Βουλή) και μετά.
Με το νέο καθεστώς επιδιώκεται να εξαλειφθεί το «κενό» διάστημα που μέχρι πρότινος μεσολαβούσε από την υποβολή του Απογραφικού Δελτίου μέχρι την εγγραφή στα μητρώα του ΕΦΚΑ (σ.σ. προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι) και στη διάρκεια του οποίου ο αγρότης ήταν ουσιαστικά ανασφάλιστος, ακόμα και αν στο μεταξύ είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά του.
Πλέον, η υπαγωγή στην ασφάλιση θα ξεκινά από την πρώτη μέρα του μήνα έναρξης της δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ ή –εφόσον δεν απαιτείται έναρξη δραστηριότητας– από την πρώτη μέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη εγκύκλιο που εξέδωσε ο οργανισμός, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών τόσο στις νέες (σ.σ. που υποβλήθηκαν μετά τις 18 Ιουλίου 2018) όσο και στις εκκρεμείς (σ.σ. που υποβλήθηκαν πριν από τις 18 Ιουλίου 2018) αιτήσεις.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις νέες αιτήσεις διευκρινίζεται ότι, εφόσον υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, η ασφάλιση ανατρέχει από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας με απαίτηση καταβολής εισφορών για όλους τους κλάδους, ακόμα και στις περιπτώσεις που η ημερομηνία έναρξης ανατρέχει και πριν από τη 18η Ιουλίου 2018. Δηλαδή, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 και η έναρξη δραστηριότητας έχει γίνει στις 15 Ιουνίου 2018, η ασφάλιση ξεκινά από 1ης Ιουνίου 2018 με υποχρέωση καταβολής όλων των εισφορών από τον μήνα αυτόν και μετά.
Αντίστοιχα, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στην εφορία, η ασφάλιση ανατρέχει από την πρώτη μέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου με απαίτηση καταβολής εισφορών για όλους τους κλάδους. Σημειώνεται ότι η διαδικασία ελέγχου της αναδρομικότητας της ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει, δίχως όμως να παρακωλύει την έναρξη της ασφάλισης. Ο δε τρόπος είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.
Τι ισχύει για τις αιτήσεις που έγιναν πριν από τις 18 Ιουλίου
Για τις εκκρεμείς αιτήσεις αγροτών που έχουν υποβληθεί πριν από τη 18η Ιουλίου 2018, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, χωρίς όμως απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης έως την ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ και με απαίτηση εισφορών για όλους τους κλάδους από την 1η του μήνα που πραγματοποιείται η καταχώριση. Αν, για παράδειγμα, η αίτηση έχει υποβληθεί στις 6 Μαρτίου 2018 και η εγγραφή στα μητρώα του ΕΦΚΑ πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2018, ο αγρότης απαλλάσσεται από τις αναδρομικές εισφορές υγείας που αντιστοιχούν στους προηγούμενους μήνες, ενώ υποχρεούται στην καταβολή εισφορών από τον μήνα Οκτώβριο 2018 και μετά.
Αντίστοιχα, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στην εφορία, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την πρώτη μέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου χωρίς απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης, έως την ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ και με απαίτηση εισφορών για όλους τους κλάδους από την 1η του μήνα που γίνεται η καταχώριση.
από ypaithros.gr