Με ανακοίνωση της η ΕΠΣΧ τονίζει πως και φέτος θα βρίσκεται στη Χαλκιδική η σχολή προπονητών UEFA C. Μάλιστα, αναφέρει και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στα τεστ.
Αναλυτικά:
Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει τη λειτουργία σε συνεργασία με την ΕΠΟ, Σχολής Προπονητών ποδοσφαίρου UEFA C’ στην περιοχή ευθύνης της, 18 – 30 Μαρτίου 2019.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και επιθυμούν να ασχοληθούν με την προπονητική.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους για την προεγγραφή, με mail ( epshalkidikis@yahoo.gr ) ή fax ( 23710 24169 ). Στη συνέχεια και οπωσδήποτε μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 οφείλουν να αποστείλουν είτε ταχυδρομικώς ( Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής Αλ. Παπαδιαμάντη 2, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής, Ταχ, θυρίδα 52 ), είτε με courier, αλλά και ιδιοχείρως στη γραμματεία της Ένωσης, την πρωτότυπη αίτησή τους, μαζί με όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Αίτηση του ενδιαφερομένου ( στο ειδικό έντυπο της Ένωσης, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ->ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ->ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ), πλήρως και ευκρινώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
Απλή φωτοτυπία του δελτίου ΕΠΟ ( προαιρετικά ).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο παράρτημα “Α” του κανονισμού εφαρμογής του καταστατικού της ΕΠΟ, όχι παλαιότερο των τριών μηνών ( να ισχύει μέχρι τέλος Μαρτίου 2019 ).
Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής που αποδεικνύει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα ως άνω αδικήματα του παραρτήματος “Α”, όχι παλαιότερο των τριών μηνών ( να ισχύει μέχρι τέλος Μαρτίου 2019 ).
Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση τραυματισμού ή απόλυσης κατά τη διάρκεια της σχολής ( σε ειδικό έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ένωσης ->ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ ->ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ).
Πιστοποιητικό σπουδών θεωρημένο ( ακριβές φωτοαντίγραφο ).
Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον ( ακριβές φωτοαντίγραφο ) ή άλλης ισότιμης σχολής βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας
Αστυνομική ταυτότητα ( ακριβές φωτοαντίγραφο ).
Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, δήλωση “πράξης συναίνεσης” ( υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ένωσης, στην ενότητα, “δείτε ακόμη”, “έντυπα” ).
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης, η λίστα με τα ονόματα των σαράντα υποψηφίων που έχουν επιλεγεί να φοιτήσουν στη σχολή.
Αυτοί οι σαράντα επιτυχόντες θα πρέπει, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης ( ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR 4701722 59000 5259 021 798 098 ) το ποσό των 500 ευρώ έκαστος, και ταυτοχρόνως να κοινοποιήσουν την κατάθεση τους στη γραμματεία της Ένωσης, είτε με mail, είτε με fax.
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, Αλ. Παπαδιαμάντη 2 Πολύγυρος T.K. 63100. Τηλ. 23710 22609, 6948 362392, fax 23710 24169, mail epshalkidikis@yahoo.gr