Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ, ένα σχολείο με απινιδωτή!
To σχολείο αυτό συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Κασσανδρείας.
Δεδομένα:
> Διαθέτουν 250 περίπου εκπαιδευμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς
> Δεκάδες πιστοποιημένους μαθητές και εκπαιδευτικούς με πτυχίο του ERC – European Resuscitation Council
> Εκπαιδευτικούς που είναι εκπαιδευτές του προγράμματος KIDS SAVE LIVES
> Μαθητές που είναι εκπαιδευτές του προγράμματος KIDS SAVE LIVES
> Μαθητές που θα συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΚΑΡΠΑ [Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Απρίλιος]
> Και έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή για να προστατεύει 300 ψυχές καθημερινά.
Ποιος τον πήρε? Οι ίδιοι οι μαθητές, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των παιδιών.
Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, 70 ακόμη μαθητές και γονείς θα πιστοποιηθούν με Ευρωπαϊκό πτυχίο!
Γίνε όπως το ΓΕΛ Κασσάνδρας!
Πηγή: KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές