Η Ομάδα Εθελοντών Δραγουντέλι καλέι τα μέλη της σε Γενική συνέλευση και εκλογές την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Ενημέρωση προς τα μέλη του συλλόγου
Θέμα: Γενική συνέλευση και εκλογές
Παρακαλούμε τα μέλη της ομάδας να παρευρεθούν την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00μμ στα γραφεία της ομάδας για τα παρακάτω θέματα:
1) οικονομικός απολογισμός του έτους 2018
2) απολογισμός των συμβάντων του 2018
3) διενέργεια εκλογών
Οι υποψήφιοι για το νέο διοικητικό συμβούλιο έχουν προθεσμία έως 1 Φεβρουαρίου 2019 και ημέρα Παρασκευή.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.