Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης ζητά να προσλάβει υπεύθυνα πρόσωπα για τη θέση της “μητέρας” στα “σπίτια” του Παιδικού Χωριού.
Πληροφορίες και αιτήσεις στα γραφεία μας Κ. Κεραμοπούλου 11 ( πλατεία Αγίας Σοφίας), Θεσσαλονίκη. Για επικοινωνία χρησιμοποιήστε το τηλ. 2310233033 από Δευτέρα – Παρασκευή 9 π.μ.- 2 μ.μ.