Στις βασικές πρώτες βοήθειες εκπαιδεύτηκαν αυτό το μήνα εκατόν 127 εργαζόμενοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συνδρομή της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης.
Με δεδομένη τη σημασία της έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης και παροχής βοήθειας σε ένα έκτακτο συμβάν, η οποία είναι απαραίτητη σε έναν οργανισμό όπου εργάζεται μεγάλος αριθμός υπαλλήλων και εξυπηρετείται πλήθος πολιτών, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε τέσσερις εκπαιδευτικές συναντήσεις (στις 16, 17, 18 και 25 Ιανουαρίου 2019).
Την εκπαίδευση των εργαζομένων ανέλαβε η Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης, μια εθελοντική διασωστική ομάδα ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναγνωρισμένο φορέα παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council – ERC).
Σε κάθε τετράωρη εκπαιδευτική συνάντηση, που πραγματοποίησαν μέλη της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης με την ιδιότητα των πιστοποιημένων εκπαιδευτών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών σε έκτακτες περιστάσεις, όπως μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση, η καρδιακή ανακοπή, η απώλεια αισθήσεων, η αιμορραγία/ρινορραγία, η αναγνώριση και αντιμετώπιση πνιγμονής, εγκεφαλικού, εμφράγματος και επιληπτικής κρίσης.