Ετήσιος χορός του Συλλόγου Νέων Νέας Τρίγλιας, Σάββατο 23 Φεβρουαρίου και ώρα 8.30 μμ.