“Υπερασπίσου το παιδί!” – η πιο όμορφη κίνηση από τα παιδιά του δημοτικού σχολείου Ν. Μάρμαρα της Στ τάξης.
Αποφάσισαν να βοηθήσουν το μικρό συμμαθητή τους από την Κασσάνδρα.
Στο σύλλογο διδασκόντων Χαλκιδικής “ο Αριστοτέλης” στάλθηκε ανακοίνωση για να ενημερωθούν και να συνδράμουν για το μικρό μας φίλο. Συγχαρητήρια για την κίνηση!
Αν θέλετε να βοηθήσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.