Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για 48 άνεργους εγγεγραμμένους Ρομά του οικισμού Αγίου Νεκταρίου, στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας.
«Στην προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Κεντρική Μακεδονία και την κοινωνική ένταξη ατόμων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, που έχει εξειδικευτεί για τους Ρομά, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης είναι ένα κομμάτι από τη συνολική στρατηγική για τους Ρομά και αποσκοπούν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να διεκδικήσουν οι συμπολίτες μας με καλύτερους όρους την ένταξή τους στην αγορά εργασίας κι έτσι σταδιακά να εξαλείψουμε τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και γκετοποίησης», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Η πράξη που αφορά στους 48 Ρομά, στον Άγιο Νεκτάριο Δενδροποτάμου απαρτίζεται από δυο δράσεις:

  1. Πρόγραμμα κατάρτισης «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας» για 20 άτομα, διάρκειας 200 ωρών, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1 ή Β2).
  2. Πρόγραμμα κατάρτισης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων» για 28 άτομα, διάρκειας 100 ωρών, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πιστοποιητικό στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών επιπέδου «στοιχειώδεις».

Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται σε 80.000 ευρώ.