Ενημερώνουμε τους δημότες ότι, με πρόσφατη ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΗΛ/Γ/ΟΙΚ.179148/10-09-2018), δίνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ, καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος, στους οποίους έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2018.
Ο Δήμος Αριστοτέλη έχει ήδη προχωρήσει στην σύσταση επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε συμπολίτες με χαμηλά εισοδήματα και στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται  από τη σχετική ΚΥΑ.
Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε βάσει της ΚΥΑ, αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής ως συντονιστή, έναν εκπρόσωπο εκ μέρους του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και έναν του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Επισημαίνονται επίσης τα εξής:

  • Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου.
  • Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και προς τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.Α.Ε.
  • Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αριστοτέλη, στο Δημαρχείο της Ιερισσού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και εφόσον είναι πλήρεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα παραπέμπονται προς εξέταση στην αρμόδια Επιτροπή.
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης, στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.
Δείτε τη σχετική ΚΥΑ εδώ.
Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη