Παρουσίαση βιβλίου στο Γομάτι, Σάββατο 9 Μαρτίου 2019, στις 19.00.