Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Κατάρτιση και Υποβολή Τεχνικών Δελτίων, σύνταξη προτάσεων -Υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης Έργων – Πληρωμές του Προγράμματος ΔημοσίωνΕπενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος (Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη).
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των χρηστών του νέου μηχανογραφικού συστήματος e-pde για τη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής Τεχνικών Δελτίων όπως αυτά απαιτούνται για την προετοιμασία προτάσεων, για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για τις πληρωμές.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων.
Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

9:30 – 10:00 Προσέλευση
10:00 – 10:15  
Χαιρετισμός
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
10:15 – 10:30  
Εισαγωγή
Αφεντούλα Παπαλεξίου, Αν. Προϊσταμένη της  Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 
10:30 – 12:30 Κατάρτιση και Υποβολή Τεχνικών Δελτίων – Σύνταξη Προτάσεων
 
Αφορά στη σύνταξη και αποστολή Τεχνικών Δελτίων Έργων και
προτάσεων.
Ενδιαφερόμενοι: Χρήστες φορέων υλοποίησης, εισηγητές Ειδικών
Υπηρεσιών Διαχείρισης / ειδικών φορέων / φορέων χρηματοδότησης.
 
Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Συνεργάτης ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του ΥΠΟΙΑΝ
Διονύσης Γρουζής, Προϊστάμενος Τμήματος Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ
12:30 – 13:30  
Υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης Έργων
 
Αφορά σε χρηματοδοτήσεις έργων εθνικού σκέλους.
Ενδιαφερόμενοι: Χρήστες φορέων υλοποίησης – υπεύθυνοι   χρηματοδοτήσεων.
Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Συνεργάτης ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του ΥΠΟΙΑΝ
Άννα Μπουτσιούκου, Προϊσταμένη Τμήματος Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ
13:30 –14:00 Διάλειμμα
14:00 – 15:45  
Πληρωμές
 
Αφορά σε πληρωμές αναδόχων έργων και μελετών.
Ενδιαφερόμενοι: Διαχειριστές οφειλών, υπεύθυνοι λογαριασμών.
 
Θαλής Λαδακάκος, Προϊστάμενος Τμήματος Στατιστικής Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ.