Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Ενδοσχολικής Βίας(6 Μαρτίου) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τις δομές του Δήμου Αριστοτέλη, Κέντρο Κοινότητας, ΚΕΠ Υγείας και Βοήθεια στο Σπίτι Ιερισσού, στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Ιερισσού.
Με αφορμή την ημέρα αυτή διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια που αφορούν την σχολική βία και τον εκφοβισμό που εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών, το οποίο θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα! Στόχος αυτής της δράσης είναι η διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν υγιείς και ασφαλείς σχέσεις με σεβασμό και ενδιαφέρον για τα άτομα που βρίσκονται γύρω τους.