Ο Δήμος Κασσάνδρας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία  Καθαριότητας στην καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλει να διατηρήσει τον Δήμο καθαρό (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού εντός των διοικητικών του ορίων), ενημερώνει τους Δημότες και κατοίκους του Δήμου Κασσάνδρας, ότι δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα για την περισυλλογή και απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων, που προέρχονται από κλάδεμα δέντρων, κήπους κ.λ.π., έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές κ.ά. και κατά συνέπεια απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη ογκωδών και πάσης φύσεως άλλων αντικειμένων σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο.
Σε αντίθετη περίπτωση  οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από  τον κανονισμό καθαριότητας, κυρώσεις. Οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να φροντίζουν για την απομάκρυνση των ογκωδών απορριμμάτων τους και μάλιστα με ευθύνη τους και δικές τους δαπάνες.
Ελπίζουμε σε μια καθημερινή και συνεχή συνεργασία των Δημοτών και των Δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, ώστε ο Δήμος μας να παραμείνει καθαρός, καθώς η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας.
https://kassandra.gr/idiki-apovliton/