Σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  28 Μαρτίου 2019 στις  10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  (Βασιλίσσης Όλγας 198, γυάλινο κτίριο, Θεσσαλονίκη).

Υπενθυμίζεται  ότι το  Σ.Ο.Π.Π. έχει ως αντικείμενο τα εξής:

•        Έργα, δράσεις και μέτρα πρόληψης

•        Προπαρασκευαστικές δράσεις και αρμοδιότητες φορέων σε κεντρικό επίπεδο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών

•        Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

•        Συντονιστικές οδηγίες υλοποίησης δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού

•        Επιμέρους δράσεις

•        Χρηματοδοτικά μέτρα