Σε λιγότερες από εβδομήντα ημέρες θα διεξαχθούν στην Ελλάδα οι εκλογές για τη σύνθεση του 9ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 26 Μαΐου οι Έλληνες πολίτες που ζουν στην Ελλάδα αλλά και  σε άλλη χώρα της ΕΕ θα κληθούν να εκλέξουν τους 21 Ευρωβουλευτές τους, καθώς ο αριθμός των Ευρωβουλευτών από την Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί από την αποχώρηση ή μη της Μεγάλης Βρετανίας.
Παρόλο που από το 2009 και μετά, όταν ετέθη σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει πολύ αυξημένες αρμοδιότητες ως ένα από τα δύο νομοθετικά όργανα της ΕΕ, η συμμετοχή των πολιτών στις Ευρωεκλογές ακολουθεί πτωτική πορεία. Το 1979 στις πρώτες Ευρωεκλογές όπου οι πολίτες της Ένωσης εξέλεξαν άμεσα τους εκπροσώπους τους, το ποσοστό συμμετοχής συνολικά στην Ένωση άγγιξε το 61,99%. Το 2009 το ποσοστό είχε πέσει στο 43% παρουσιάζοντας μια ελάχιστη αύξηση κατά 0,3% στις Ευρωεκλογές του 2014.

Στην Ελλάδα οι πρώτες Ευρωεκλογές έλαβαν χώρα το 1981. Η συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών στις Ευρωεκλογές ξεπέρασε το 80%, ενώ μέχρι το 2009 είχε πέσει περίπου στο 52%. Αύξηση παρατηρήθηκε στη χώρα μας στις Ευρωεκλογές του 2014, όπου προσήλθε στις κάλπες σχεδόν το 60% των ψηφοφόρων.

Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στις 2 Ιουλίου και μέχρι τις 4 του ίδιου μήνα θα πρέπει να έχει εκλέξει τον πρόεδρό του, τους αντιπροέδρους και τους κοσμήτορες (σ.σ υπεύθυνοι για διοικητικής και οικονομικής φύσεως θέματα που αφορούν τους Ευρωβουλευτές). Εν συνεχεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να ψηφίσει για τον πρόεδρο της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής με απλή πλειοψηφία, ήτοι με 376 Ευρωβουλευτές σε σύνολο 751, αν δεν έχει αποχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία, ή 353 σε σύνολο 705 εάν έχει υπάρξει Brexit.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ακροάσεις με τους υποψηφίους Επιτρόπους, τα χαρτοφυλάκια των οποίων θα έχει αποφασίσει ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν. Παρόλο που το Κοινοβούλιο δεν έχει την αρμοδιότητα να απορρίψει ξεχωριστά τους υποψηφίους Επιτρόπους, μπορεί να ασκήσει πολιτικές πιέσεις, είτε για το πρόσωπο αυτό καθαυτό, είτε για το χαρτοφυλάκιο του προτεινόμενου Επιτρόπου. Κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν. Μετά τις ακροάσεις των Επιτρόπων και εφόσον η Κομισιόν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη του Οκτωβρίου, θα συνέλθει σε σώμα το Κολέγιο των Επιτρόπων, την 1η Νοεμβρίου του 2018.
Πώς ψηφίζουν οι Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη ΕΕ
Οι εκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019, από τις 07:00 το πρωί ως τις 19:00 το απόγευμα και δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Συνεπώς για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019, μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/2002. Πολίτες άλλων κρατών – μελών της ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα έχουν επίσης δικαίωμα ψήφου, εφόσον είχαν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου.

Στις Ευρωεκλογές του 2019 μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που είτε διαμένουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, είτε βρίσκονται την ημέρα των εκλογών σε κάποιο άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. Σε μια τέτοια περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών και να υποβάλουν σχετική αίτηση από τις 23/01/2019 μέχρι τις 29/03/2019. Σημειώνεται ότι στις εκλογές δεν μπορούν να ψηφίσουν Έλληνες που διαμένουν ή θα βρίσκονται κατά την ημέρα των εκλογών σε τρίτη χώρα (χώρα εκτός της ΕΕ).