Ανακοίνωση του Νοσοκομείου Πολυγύρου για παιδοψυχίατρος που προσφέρει της υπηρεσεις του στις εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ, τηλ. ραντεβού 23710 22130, ώρες 8.00 -14.30 μμ.