Συλλογή φαρμάκων για την κάλυψη αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των αναγκών φαρμακευτικής περίθαλψης κατοίκων της πόλης οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη και δεν έχουν πρόσβαση στην φαρμακευτική δαπάνη.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν φάρμακα που δεν χρειάζονται από την Τετάρτη 27 Μαρτίου έως την Τετάρτη 24 Απριλίου (από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι) στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας επί της οδού Μοναστηρίου 53-55 (5ος όροφος) τηλ., 2310-509084, 2310-509020.
Η δράση συλλογής φαρμάκων υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».