Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου η ενημερωτική εκστρατεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με σύνθημα «Η ευκαιρία που ζητάς!», για τις δυο νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 64 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Την ενημερωτική δράση πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της πόλης (Εμπορικό και Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό), το ΣΒΒΕ, το ΣΕΒΕ και τον ενδιάμεσο φορέα ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «The Met Hotel», στην παλαιά δυτική είσοδο Θεσσαλονίκης, με ώρα έναρξης 18.30’, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Η αίθουσα της εκδήλωσης είναι προσβάσιμη στα ΑμΕΑ. Πληροφορίες για ΑμεΑ: 2310-480.000.
Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και κινητοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της Θεσσαλονίκης, καθώς και η ενεργοποίηση νέων ανθρώπων και εν δυνάμει επιχειρηματιών, που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, ώστε να αξιοποιήσουν τα 64 εκ. ευρώ της δημόσιας δαπάνης που διατίθενται.
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.
Ο προϋπολογισμός για τη δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» είναι 52 εκ. ευρώ και κάθε επενδυτικό σχέδιο επιχορηγείται σε ποσοστό 45% του προϋπολογισμού του, από 100.000 έως 600.000 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός για τη δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» είναι 12 εκ. ευρώ και κάθε επενδυτικό σχέδιο επιχορηγείται σε ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του, από 30.000 έως 100.000 ευρώ.
Η Δημόσια Δαπάνη και των δύο δράσεων συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Τηλ. 2310-480.000, pepkm@e-kepa.gr, www.kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr ) και στα κατά τόπους Επιμελητήρια.