Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων του Π.Σ. στο Χαλάνδρι, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κας. Όλγας Γεροβασίλη, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Ταφύλλη και του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρατήγου ΠΣ Βασίλειου Ματθαιόπουλου, Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματικών, καθώς και Διοικητών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών από όλη την Επικράτεια με αντικείμενο την προετοιμασία της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.
Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Γ.Γ.Π.Π. και ο Αρχηγός του Π.Σ. έδωσαν έμφαση στη σωστή διαχείριση του προσωπικού και των μέσων, την ασφάλεια των υπαλλήλων και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την επικείμενη αντιπυρική περίοδο και δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης, ήτοι:

  • Τoν έγκαιρο σχεδιασμό καταστολής των δασικών πυρκαγιών,
  • Την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των κατά τόπους Υπηρεσιών, μέσω ασκήσεων και εκπαιδεύσεων,
  • Την ενεργοποίηση και λειτουργία της νέας δομής του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων με έδρα την Αττική,
  • Την πρόσθετη, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με εποχικό προσωπικό και πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης,
  • Την ενίσχυση του αναγκαίου επιπέδου συνεργασίας, μέσω συσκέψεων, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της πολιτικής προστασίας (ΣΤΟ, ΣΟΠΠ),
  • Την ενίσχυση των επιχειρησιακών λειτουργιών του Ε.Σ.Κ.Ε.
  • Λοιπών υπηρεσιακών θεμάτων

Η σύσκεψη θα επαναληφθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξεταστεί η υλοποίηση των ανωτέρω, ενώ θα εξειδικευτεί και το επίπεδο συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν: ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, ο Υπαρχηγός Υποστήριξης Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, ο Συντονιστής Υποστήριξης Υποστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Σωτήρχος, οι Συντονιστές Επιχειρήσεων Υποστράτηγοι ΠΣ Αχιλλέας Τζουβάρας, Σπυρίδων Βαρσάμης και Ιωάννης Πετρούτσος, ο Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε. Υποστράτηγος ΠΣ Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Νικόλαος Σπαής, οι Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων, οι Διευθυντές του 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. – Κ.Ε.Π.Π., οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Α.Π.Σ., ο Διοικητής της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., ο Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ο Διευθυντής της Δ.Α.Ε.Ε., οι Διοικητές Πυροσβεστικών Σταθμών Αττικής και λοιπών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας.