Μπορεί το Μετρό Θεσσαλονίκης να μην έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο στο Google Maps οι στάσεις του Μετρό έχουν ήδη κάνει την εμφάνιση τους, από τη Νέα Ελβετία μέχρι και την Παπάφη οι στάσεις του Μετρό βρίσκονται στο Google Maps.

Πηγή: seleo.gr