Δημοσίευμά μου στην εφημερίδα ΑΠΟΨΗ της Κρήτης, σχετικό με τους Μακεδονομάχους του Ιωάννη Νταφώτη και τη μάχης της Αγ. Αναστασία.

– Γ. Ι. Ζωγραφάκης