Παρουσιάστηκαν το πρωί το επιχειρηματικό σχέδιο και η μελέτη βιωσιμότητας του «Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστοτέλης», στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η δημιουργία και η λειτουργία του «Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστοτέλης» προβλέπεται στο Σύμφωνο που υπέγραψαν οι δύο φορείς, τον Ιούλιο του 2018.  Σύμφωνα με αυτό, ο Δήμος Αριστοτέλη θα προχωρήσει στην ανέγερση του Κέντρου σε ιδιόκτητη έκταση περισσότερων από 300 στρέμματα, κοντά στον χώρο των Αρχαίων Σταγείρων, με στόχο να τοποθετηθεί η περιοχή στο διεθνές πολιτιστικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και να συμβάλει καθοριστικά στην πολιτική αειφόρου ανάπτυξης που σχεδιάζεται και υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, στον τόπο όπου γεννήθηκε ο μεγάλος Σταγειρίτης φιλόσοφος Αριστοτέλης.
«Δύο σημαντικοί θεσμοί της χώρας που φέρουν το όνομα του μεγάλου φιλοσόφου, συμβάλλουμε στην προσπάθεια να στηθεί ένα κέντρο για τον μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο και βοηθάμε με την οικονομοτεχνική μελέτη και το Επιστημονικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου», τόνισε ο κ. Μήτκας και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τόσο ο δήμος όσο και το ΑΠΘ θα βγουν πιο δυνατά από αυτή την προσπάθεια.
[metaslider id=70983]
«Σήμερα ξεκινά η υλοποίηση ενός οράματος που είχε αρχή χρόνια πριν. Ο Αριστοτέλης προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον και ο χώρος που διαθέτουμε προσφέρεται πλήρως για τη δημιουργία του κέντρου. Είμαι ο πρώτος που θέλησε να μπει σε αυτή τη διαδικασία και τώρα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε αυτό το πλάνο», τόνισε ο δήμαρχος Αριστοτέλη Γιώργος Ζουμπάς.
«Είναι το αποτέλεσμα μια μακροχρόνιας συνεργασίας του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών μελετών με τον δήμο Αριστοτέλη, σε όλες τις προσπάθειές μας να προβάλλουμε το έργο του Μακεδόνα Φιλοσόφου αλλά τον τόπο του και τη γενέτειρά του. Είναι ο φιλόσοφος που διαμόρφωσε τη δυτική και ευρωπαϊκή σκέψη και αποτελεί μια επιστημονική κληρονομιά όχι μόνο της Μακεδονίας όχι μόνο των Σταγείρων και της Ελλάδος αλλά όλου του κόσμου. Στόχος μας είναι να έχει το κέντρο μια παγκόσμια ακτινοβολία», τόνισε η Ομ. Καθηγήτρια του ΑΠΘ, Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου.
Καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία και τη στρατηγική ανάπτυξης του Κέντρου είναι η συμβολή του επιστημονικού δυναμικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κυρίως του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙΚΑΜ) του ΑΠΘ, τα μέλη του οποίου έχουν εργαστεί άοκνα για τη διαμόρφωση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Κέντρου, με γνώμονα τη διεθνή προβολή του και την άμεση σύνδεσή του με τον αρχαίο Σταγειρίτη φιλόσοφο Αριστοτέλη.
Στη λειτουργία του Κέντρου προβλέπεται η φιλοξενία Συνεδρίων, πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, η διεξαγωγή προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης,  Διεθνών Θερινών Σχολείων, τελετών αποφοίτησης φοιτητών και ειδικών Πανεπιστημιακών μαθημάτων σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, η διοργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων,  τόσο στους κτιριακούς χώρους του Κέντρου, όσο και σε χώρους ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, εντός ή εκτός του αρχαιολογικού́ χώρου των Αρχαίων Σταγείρων, η προβολή εκπαιδευτικού υλικού σχετικού́ με το Αριστοτελικό́ έργο, η διοργάνωση περιηγήσεων και ξεναγήσεων στον αρχαιολογικό́ χώρο, καθώς και εκπαιδευτικών εκδρομών, σεμιναρίων και βοτανολογικών περιπάτων, κυρίως για τους φοιτητές των τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Δασολογίας και Γεωπονίας. Επίσης, προβλέπεται η λειτουργία Δημοτικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η δημιουργία Βοτανικού́ Κήπου, όπου θα υπάρχουν τα ταξινομημένα από́ τον Αριστοτέλη φυτά́, με τις αναφερόμενες από́ τον Φιλόσοφο ονομασίες, καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίων  για τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων των αρχαίων Σταγείρων και κατ’ επέκταση για τις διατροφικές συνήθειες της εποχής αυτής.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη, και υποψήφιος δήμαρχος Αριστοτέλη, Αργύρης Τσακνής, δήλωσε υπερήφανος που βλέπει το στρατηγικό αυτό εγχείρημα να γεννάται, και το οποίο θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που θα συμβάλλει στην Ανάπτυξη του τουρισμού, τόσο στην Ολυμπιάδα όσο και στο σύνολο του δήμου και της Χαλκιδικής.
Ο υπεύθυνος της ομάδας εργασίας του «Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστοτέλης», Ιωάννης Μίχος, παρουσίασε το επιχειρηματικό σχέδιο και τη μελέτη βιωσιμότητας του έργου. Η αρχική επένδυση, ύψους 5 εκ. €, θα περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων και υλικοτεχνική υποδομή. Στον πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης σε βάθος δεκαετίας προβλέπεται μέση ετήσια αύξηση εσόδων 4,9%. Το καθαρό ποσό των κερδών για το πρώτο έτος λειτουργίας του Κέντρου αναμένεται στα 121.427 € (ποσοστό 35% των εσόδων σε ετήσια βάση), ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης των εσόδων ανά έτος υπολογίζεται σε μέσο ποσοστό 5,4%.
Στόχος του Κέντρου είναι να διαθέσει τα πρόσθετα έσοδά του για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές, τη διεξαγωγή αρχαιολογικών ανασκαφών στα αρχαία Στάγειρα, την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού και την αναβάθμιση της βιβλιοθήκης του.
Τέλος, στην έμπνευση για τον σχεδιασμό των κτιριακών εγκαταστάσεων αναφέρθηκε ο Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ, Νικόλαος Τσινίκας, Σύμβουλος για Τεχνικά Θέματα της κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης των κοινών δράσεων, που αφορούν στην ίδρυση του «Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστοτέλης», επισημαίνοντας ότι η αρχιτεκτονική του συμπλέγματος των κτιρίων που θα το απαρτίζουν συμβολίζει τη διεπιστημονικότητα του Αριστοτέλη.
Η φιλόδοξη αυτή σύμπραξη αποτελεί φυσική συνέχεια των προηγούμενων σημαντικών πρωτοβουλιών του ΑΠΘ για την ανακήρυξη του 2016 ως «Επετειακού Έτους Αριστοτέλη» από την UNESCO, τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου «Αριστοτέλης 2400 χρόνια».