Ο επικεφαλής της αυτοδιοικητικής παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ» πολιτικός μηχανικός Φίλιππος Γκανούλης, συνοδευόμενος από τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο της παράταξης και μηχανολόγο μηχανικό Ξενοφώντα Ζήση, συναντήθηκαν την Τετάρτη 22.05.2019 με τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιχάλη Γεράνη στα Γραφεία του Φορέα.
Το κύριο ζήτημα της συνάντησης ήταν η πορεία της Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Εκ μέρους του επικεφαλή της παράταξης εκφράσθηκαν ανησυχίες για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Σχεδίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες πολιτικές ενταφιασμού ή καύσης μεγάλων ποσοτήτων υπολειμμάτων τα επόμενα χρόνια, στο οποίο αντιτίθεται κάθετα η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί κομβικό σημείο του Οικολογικού Κινήματος και η εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από το ΕΣΔΑ αποτελεί την ελάχιστη πολιτική με την οποία πρέπει να ευθυγραμμίζονται όλες οι πρακτικές περί απορριμμάτων στην ΠΚΜ.
Εκ μέρους του Προέδρου του Φορέα τονίσθηκε ότι, παρά τις αρχικές καθυστερήσεις και αδιαφορία ορισμένων δήμων, πλέον βρίσκονται υπό δημοπράτηση πολλές Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πολύ καλή και ότι οι Δήμοι συνειδητοποιούν την ευθύνη τους τόσο στην οργάνωση της διαλογής στην πηγή, όσο και στην καλή ενημέρωση των δημοτών, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν μπορεί να υλοποιηθεί ικανοποιητικά κανένα σχέδιο μείωσης των αποβλήτων. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι αυτό στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε είναι η επιτάχυνση στην επίτευξη του αποτελέσματος που έχει τεθεί από το ΥΠΕΝ σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ.