Σε 7609 έγκυρα μετά από πληροφορίες των επιτελείων των συνδυασμών.