Τη μεταφερόμενη έκθεση ΙΔΕΑ, που παρουσιάζει την εξέλιξη της ελληνικής σκέψης μέσα από μια σειρά επιστημονικά, τεχνικά και καλλιτεχνικά πεδία, παρουσιάζει στην Κοπεγχάγη το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ. Συγκεκριμένα, το ΝΟΗΣΙΣ θα παρουσιαστεί στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων ECSITE που θα πραγματοποιηθεί στις 6-8 Ιουνίου, στο κέντρο επιστημών Experimentarium.
Στο συνέδριο, που διοργανώνεται φέτος για τριακοστή χρονιά και έχει θέμα «Pushing Boundaries», λειτουργεί εκθεσιακός χώρος – κοινωνικό και εμπορικό κέντρο – όπου φέτος περισσότεροι από 60 εκθέτες παρουσιάζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.
Στον χώρο αυτό το ΝΟΗΣΙΣ, σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, θα προβάλλει τη μεταφερόμενη έκθεση ΙΔΕΑ – Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία και το ευρωπαϊκό έργο actiVatoR.
H έκθεση ΙΔΕΑ, που δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχει ως σκοπό τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς. Παρουσιάζει την εξέλιξη της ελληνικής σκέψης που δημιούργησε μια σειρά επιστημονικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών πεδίων. Παράλληλα, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία έφεραν τον αρχαίο ελληνικό κόσμο σε ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο επίπεδο. Στόχος του ΝΟΗΣΙΣ είναι η παρουσίαση της έκθεσης αυτής σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς διεθνώς.
Το έργο actiVatoR, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ», φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια πλατφόρμα βιωματικής και διαδραστικής μάθησης, για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών, μέσω πρωτότυπης κατασκευής μηχανικής ανάδρασης και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το ΝΟΗΣΙΣ θα συμμετάσχει επίσης σε ειδική συνεδρία με τίτλο “Science Communication in South Eastern Europe: A special blend. From South East to North West: Get illuminated by SEE People!”, με στόχο την ανάδειξη των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν στις δραστηριότητές τους τα κέντρα επιστημών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ