Τρία ευρωπαϊκά έργα, στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκαν ως καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις Βρυξέλλες, στην εκδήλωση “Europe Let’s Cooperate”. Πρόκειται για τα έργα CESME και BIOREGIO για την κυκλική οικονομία και για το έργο REFORM για την αστική ανθεκτικότητα,  στα οποία συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα τρία έργα επιλέχθηκαν μεταξύ των υπολοίπων έργων που συγχρηματοδοτούνται από τους δύο άξονες προτεραιότητας “Environment and resource efficiency” και “Low carbon economy” του προγράμματος Interreg Europe.
Η εκδήλωση “Europe Let’s Cooperate” πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.
H ανοιχτή εκδήλωση κάλυψε όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, όπως η «Έρευνα και Καινοτομία», η «Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η «Οικονομία Χαμηλών Ρύπων» και η «Περιβαλλοντική αποδοτικότητα και αποδοτικότητα πόρων», προσφέροντας τη δυνατότητα σε πάνω από 500 συμμετέχοντες:

  • Να ενημερωθούν για τις εξελίξεις των τρεχόντων έργων
  • Να ανταλλάξουν τεχνογνωσία με εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη
  • Να ανταλλάξουν συμβουλές για την επιτυχή υλοποίηση των έργων Interreg, ειδικότερα όσον αφορά τα Σχέδια Δράσης που εκπονούνται στα πλαίσια αυτών

Μέρος της ανοιχτής εκδήλωσης αποτέλεσαν και τα πάνελ συζήτησης του BIOREGIO και του REFORM, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εταίροι των έργων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν τα σχέδια δράσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην, προερχόμενη από τους εταίρους, γνώση και εμπειρία που τα «ενέπνευσαν».
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βγείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Interreg Europe: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/exhibition/?fbclid=IwAR1xBT1Qd9SUu96jA-8cIV69ELoSD1ZP9CQ0lGKTE8O4-XuGTNPTxlyVu2s