Δεκαεννέα επιστήμονες τοποθετούνται στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και τα «Σπίτια του Παιδιού» της χώρας, με μετατάξεις μέσω κινητικότητας ή ειδικής προκήρυξης.

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 722,  822, 852,  890/2019 ) οι αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχάλη Καλογήρου για μετάταξη τεσσάρων Επιμελητών Ανηλίκων, τεσσάρων Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, για τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, και επιπλέον έξι Ψυχολόγων, πέντε κοινωνικών λειτουργών και δύο διοικητικών υπαλλήλων για τα νεοϊδρυθέντα «Σπίτια του Παιδιού» (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο). Με τις αποφάσεις αυτές ενισχύονται υπηρεσίες με καίριο κοινωνικό ρόλο και τίθενται σε λειτουργία, με μόνιμο προσωπικό, οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Καρδίτσας, Γιαννιτσών, Καλαμάτας και Καστοριάς.