Στον τρίτο γύρο της νέας αυτής πρωτοβουλίας της ΕΕ για τη νεολαία αιτήθηκαν περίπου 95.000 νέοι. Περίπου 20.000 δεκαοκτάχρονοι Ευρωπαίοι έχουν ήδη επιλεγεί για να λάβουν την ταξιδιωτική κάρτα DiscoverEU. Θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μεταξύ 1ης Αυγούστου 2019 και 31ης Ιανουαρίου 2020 για διάστημα έως και 30 ημερών.

Κατά τις δύο εβδομάδες της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που έληξε στις 16 Μαΐου 2019, περίπου 95.000 νέοι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκδήλωσαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στον τρίτο γύρο της πρωτοβουλίας DiscoverEU. Σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια και την ποσόστωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, επελέγησαν 20.000 νέοι.
Ο Επίτροπος κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς, αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε σχετικά: «Αυτόν τον μήνα, η πρωτοβουλία DiscoverEU γιορτάζει την πρώτη της επέτειο. Μέσα σε ένα έτος, περίπου 275.000 νέοι Ευρωπαίοι αιτήθηκαν για να ζήσουν αυτή την εμπειρία και περίπου 50.000 από αυτούς πήραν την ταξιδιωτική κάρτα DiscoverEU. Είμαι περήφανος που όλο και περισσότεροι νέοι εξερευνούν τον πλούτο της ιστορίας και του πολιτισμού μας και παράλληλα κάνουν νέους φίλους πέρα από τα σύνορα, γίνονται πιο ανεξάρτητοι και πιο αυτόνομοι, μοιράζονται εμπειρίες και συναισθήματα και, τελικά, ανακαλύπτουν τον ίδιο τον εαυτό τους.»
Θα έρθουμε τώρα σε επαφή με τους νικητές του τρίτου γύρου ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν τα ταξίδια τους. Οι νικητές θα μπορέσουν να ταξιδέψουν, μόνοι τους ή σε ομάδες έως πέντε ατόμων, μεταξύ 1ης Αυγούστου 2019 και 31ης Ιανουαρίου 2020 για διάστημα έως και 30 ημερών. Οι περισσότεροι από αυτούς θα ταξιδέψουν με τρένο και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.
Εκτός από την ταξιδιωτική κάρτα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για θέματα όπως οι βιώσιμες μετακινήσεις και το τι σημαίνει να είναι κανείς πρεσβευτής του DiscoverEU — θα τους ζητηθεί να περιγράψουν την εμπειρία τους, π.χ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το Facebook ή το Twitter, ή να κάνουν μια παρουσίαση στο σχολείο τους ή στην τοπική τους κοινότητα. Επίσης, θα μπορούν να επικοινωνούν με τους άλλους συμμετέχοντες ταξιδιώτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιράζονται τις ιστορίες τους.
Ακόμη, όλοι οι συμμετέχοντες θα προσκληθούν να παρευρεθούν στις πρώτες συναντήσεις του DiscoverEU που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη, με συγκεκριμένες θεματικές όπως η βιωσιμότητα ή η πολιτιστική κληρονομιά. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Nijmegen (Κάτω Χώρες) στις 12 και 13 Ιουλίου και θα είναι επικεντρωμένη στη βιωσιμότητα.
Η Επιτροπή σχεδιάζει να ξεκινήσει τον επόμενο γύρο υποβολής αιτήσεων πριν από το τέλος του έτους, οπότε και θα διατεθούν άλλες 20.000 ταξιδιωτικές κάρτες.

Γενικές πληροφορίες

Το DiscoverEU είναι μια απλή και προσιτή ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέρεται σε νέους ή μικρές ομάδες νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Δίνει στους νέους που έχουν κλείσει τα δεκαοχτώ την ευκαιρία να γνωρίσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και πολυμορφία, να έρθουν σε επαφή με άλλους νέους και να εξερευνήσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018, κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια προπαρασκευαστική δράση με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ το 2018.
Οι πρώτοι δύο γύροι αιτήσεων έδωσαν σε περίπου 30.000 νέους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη. Για το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 16 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία DiscoverEU. Η Επιτροπή σχεδιάζει να ξεκινήσει τον επόμενο γύρο υποβολής αιτήσεων πριν από το τέλος του 2019. Στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας θα δημοσιευτούν σε εύθετο χρόνο συγκεκριμένες ημερομηνίες και περαιτέρω πληροφορίες.
Δεδομένου του ενδιαφέροντος που δείχνουν οι νέοι ταξιδιώτες για το DiscoverEU, η Επιτροπή εργάζεται για να βελτιώσει την πρωτοβουλία με βάση τις παρατηρήσεις που συλλέγονται τόσο από αυτούς, όσο και από τους βασικούς ενδιαφερόμενους. Έως τώρα, από τις παρατηρήσεις σχεδόν 5.500 συμμετεχόντων στον πρώτο γύρο, προκύπτει ότι το DiscoverEU θεωρείται μια πολύτιμη και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακή εμπειρία, η οποία προάγει τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή, την προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τα ταξίδια δίνουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες: γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, καθώς και δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, στην οργάνωση και στη δημιουργία ομάδων. Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων είπαν ότι δεν θα ήταν σε θέση να αγοράσουν ταξιδιωτική κάρτα χωρίς το DiscoverEU. Για κάποιους ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψαν μόνοι τους χωρίς τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.
Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 700 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία DiscoverEU στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος Erasmus από τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνήσουν επί της πρότασης αυτής, θα μπορέσουν να ταξιδέψουν ακόμη 1,5 εκατομμύριο δεκαοχτάχρονοι νέοι κατά την επταετή αυτή περίοδο.