Ο Δήμος Αριστοτέλη συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο κρατικό πρόγραμμα κατασκηνώσεων, αναλαμβάνοντας την οργάνωση και λειτουργία της μοναδικής κατασκήνωσης πανελλαδικά με υποδομές αποκλειστικά για τη φιλοξενία ΑμεΑ.

Για τις ανάγκες στελέχωσης της κατασκήνωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη:

– Ενός (1) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΑΣ – Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας ναυαγοσώστη (σε ισχύ) από Λιμενική Αρχή – για το χρονικό διάστημα από 27-06-2019 έως 03-09-2019
– Ενός (1) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ – (ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ) – Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Νοσοκόμων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή τελειόφοιτοι Σχολής Νοσοκόμων – για το χρονικό διάστημα από 27-06-2019 έως 03-09-2019
– Ενός (1) ΓΥΜΝΑΣΤΗ / ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑΣ – (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ) – Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχιούχοι άλλης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής – για το χρονικό διάστημα από 27-06-2019 έως 03-09-2019

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosaristoteli.gr