Ο Κλήδονας στη Νέα Ποτίδαια, 21-22 Ιουνίου 2019 στις 21.00 στην πλατεία.