Πρέπει να συμπορευθούμε.
Αφήνουμε στην άκρη τα προσωπικά μας “θέλω”, αντί για “εγώ” λέμε “εμείς”.
Προχωράμε μπροστά όλοι μαζί για την ανοικοδόμηση της χώρας.
Στις 7 Ιουλίου ψηφίζουμε για την Ελλάδα που θέλουμε.