Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Νέας Προποντίδας είναι μια από τις 8 Σχολικές Μονάδες  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που ιδρύονται και θα λειτουργήσουν κατά τη νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για στήριξη και αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η νέα σχολική μονάδα στη Ν. Προποντίδα θα λειτουργήσει με τους εξής Τομείς και Ειδικότητες:

α) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
β) Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
γ) Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας με Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης

Τί προβλέπει η απόφαση του Υπουργείου

Βάσει της ίδιας απόφασης που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ιδρύονται:

– 2 Ειδικά Νηπιαγωγεία
– 3 Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) και
– 3 Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια
Αξίζει να σημειωθεί ότι 1 από τα 3 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ιδρύεται στο Δήμο Αθηναίων, καθώς μέχρι σήμερα ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας δεν διέθετε παρόμοια σχολική μονάδα, με αποτέλεσμα οι μαθητές δημότες του Δήμου Αθηναίων να διανύουν καθημερινά μεγάλη απόσταση για να φοιτήσουν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όμορου Δήμου. Η ίδρυσή του θα συμβάλλει θετικά και στην εύρυθμη λειτουργία των υπολοίπων Ε.Ε.Ε.ΕΚ. της Αττικής. Επίσης, με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση μετατρέπονται 2 σχολικές μονάδες σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και ιδρύονται τομείς και ειδικότητες.

Ακόμα, προάγονται 8 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω αύξησης του μαθητικού τους δυναμικού και υποβαθμίζονται 3 λόγω μείωσης αυτού. Τέλος, καταργούνται 6 Σ.Μ.Ε.Α.Ε. οι οποίες προ πολλών ετών δεν λειτουργούσαν λόγω έλλειψης μαθητών.