Σε 7 περιόδους θα λειτουργήσει και για τη φετινή θερινή περίοδο η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής. Στο διάστημα αυτό θα φιλοξενηθούν Άτομα με Αναπηρία, παιδιά εως 16 ετών, ενώ στη συνέχεια η κατασκηνώσεις θα φιλοξενήσουν καρκινοπαθείς αλλά και άτομα τρίτης ηλικίας.

Αναλυτικά οι περίοδοι είναι οι εξής:

Α) από 01-07-2019 έως 10-07-2019 θα φιλοξενηθούν 150 άτομα ΑΜΕΑ

Β) από 11-07-2019 έως 20-07-2019 θα φιλοξενηθούν 150 άτομα ΑΜΕΑ

Γ) από 22-07-2019 έως 31-07-2019 θα φιλοξενηθούν 150 άτομα ΑΜΕΑ.

Δ) από 01-08-2019 έως 10-08-2019 θα φιλοξενηθούν 200 παιδιά 6-16 ετών (και των δυο φύλων) Ε) από 11-08-2019 έως 20-08-2019 θα φιλοξενηθούν 200 παιδιά 6-16 ετών (και των δυο φύλων)

ΣΤ) από 21-08-2019 έως 30-08-2019 θα φιλοξενηθούν 200 Καρκινοπαθείς.

Ζ) από 01-09-2019 έως 10-09-2019 θα φιλοξενηθούν 200 Καπή.