Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος θα… υποστεί το επιμελητήριο Χαλκιδικής όπως επίσης και αυτά των Σερρών, Πέλλας και Πιερίας.

Στόχος της αναβάθμισης που θα γίνει είναι η απόκτηση βελτιωμένων και σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και -με τον τρόπο αυτό- να συμβάλλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Θα ψηφιοποιηθεί το μητρώο επιχειρήσεων, θα αναβαθμιστούν οι διαδικτυακές πύλες τους και θα αναπτυχθούν σ’ αυτές σύγχρονοι επιχειρηματικοί οδηγοί, κλαδικοί επιχειρηματικοί οδηγοί για την προβολή του συνολικού τουριστικού προϊόντος, σύνθετη αναζήτηση και γεωγραφική απεικόνιση επιχειρήσεων καθώς και εφαρμογή ηλεκτρονικής συνεργασίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και ψηφοφορίας, αλλά και μηχανισμός επικοινωνίας και ενημέρωσης των επιχειρήσεων.

Τα επιμελητήρια πρόκειται επίσης να αποκτήσουν υπηρεσίες one stop shop, για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των αιτημάτων των επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση των συναλλαγών, την ηλεκτρονική ενημέρωση για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων. Θα εξασφαλιστεί, τέλος, η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών.