Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 84/2019 (ΦΕΚ Α’ 123/17-07-2019) καταργείται η Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η θέση του Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν με το ΠΔ132/2017. Οι υπηρεσίες που υπάγονταν στην Ειδική Γραμματεία μεταφέρονται και υπάγονται απευθείας στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δυστυχώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν έλεγε προεκλογικά ότι θα έρθει ως οδοστρωτήρας να γκρεμίσει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης, το εννοούσε. Και φυσικά δεν θα γλίτωνε το περιβάλλον από αυτό το γκρέμισμα. Πόσο μάλλον που, στη δική τους αντίληψη για την «ανάπτυξη», η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τροχοπέδη. Επιστροφή λοιπόν στο δόγμα «επενδύσεις με κάθε κόστος».

Γιατί όμως αυτή η σπουδή για την κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και η απευθείας υπαγωγή τους στον υπουργό; Την απάντηση δίνει για άλλη μια φορά, όχι ως η μοναδική περίπτωση αλλά ίσως ως η πιο χαρακτηριστική, η πολύπαθη υπόθεση των Μεταλλείων Χρυσού στη Χαλκιδική (Σκουριές).

Το 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, βγήκαν στο φως της δημοσιότητας οι εκθέσεις των επιθεωρητών Περιβάλλοντος, οι οποίες ήταν «καταχωνιασμένες στα συρτάρια» του υπουργείου, προφανώς με άνωθεν εντολή, αφού και τότε το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος υπαγόταν, όπως και τώρα, απευθείας στον υπουργό. Οι εκθέσεις αναφέρονταν σε 21 παραβάσεις των Περιβαλλοντικών Όρων της ΑΕΠΟ, οι οποίες αφορούσαν τα έτη 2012, 2013 και 2014. Οι εκθέσεις σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν πορίσματα και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.700.000 ευρώ.

Τα επόμενα χρόνια οι έλεγχοι στην Ελληνικός Χρυσός εντάθηκαν και μάλιστα κατά το πλείστον ήταν απροειδοποίητοι. Διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων, εκδόθηκαν τα σχετικά πορίσματα και επιβλήθηκαν πρόστιμα. Όσο υψηλά όμως και να είναι τα πρόστιμα, δεν είναι αυτά που ενοχλούν την εταιρεία και τη σημερινή κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι καταρρέει ο μύθος της «φιλικής στο περιβάλλον» επένδυσης, η οποία μπορεί να συνεχίσει να αδειοδοτείται άμεσα, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος πρέπει να παροπλιστούν και να ελέγχονται στενά από τον ίδιο τον υπουργό. Οι έλεγχοι, οι εκθέσεις και τα πορίσματά τους εκθέτουν την επιχειρηματικότητα και καταστρέφουν το «φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ» των εταιριών τύπου Eldorado. Οι ενοχλητικοί έλεγχοι πρέπει να σταματήσουν ώστε οι εταιρείες να μπορούν απρόσκοπτα να παραβιάζουν τους περιβαλλοντικούς όρους, να βραβεύονται μάλιστα για το θετικό περιβαλλοντικό τους πρόσημο και οι υπουργοί «Περιβάλλοντος» να αδειοδοτούν ισχυριζόμενοι ότι εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η περιβαλλοντική νομοθεσία.

Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο «ξενοδόχος» στην προκειμένη περίπτωση είναι το περιβαλλοντικό – οικολογικό κίνημα, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ αλλά κυρίως οι κάτοικοι των περιοχών που συντελούνται τα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Οι κάτοικοι της Χαλκιδικής τουλάχιστον απέδειξαν ότι δεν λογαριάζουν σωματική, ψυχολογική και οικονομική καταπόνηση μπροστά στο ύψιστο καθήκον τους να προστατέψουν τον τόπο τους και το μέλλον των παιδιών τους. Θα είναι αυτοί που θα παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες της εταιρείας και θα αποκαλύπτουν τα περιβαλλοντικά της εγκλήματα. Θα είναι αυτοί που θα καταγγέλλουν τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων στους επιθεωρητές Περιβάλλοντος και θα τους πιέζουν να πράξουν το καθήκον τους. Ο δρόμος του αγώνα είναι γνωστός στη Χαλκιδική. Σίγουρα θα τον βαδίσουμε πάλι όλοι μαζί.