Η υποβολή των αιτήσεων των πληγέντων από τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου θα γίνεται έως τις 2 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή, στο δήμο Κασσάνδρας (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) για ζημίες που προκλήθηκαν σε οικίες ή επιχειρήσεις.

Επιπλέον θα πρέπει οι αιτούντες να προσκομίσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά που τους έχουν ζητηθεί από τα κλιμάκια καταγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2374350112.