Σε λιγότερους ελέγχους από τους μηχανισμούς Εργασίας θα υποβληθούν όσες επιχειρήσεις είναι συνεπείς σε σχέση με τις ασφαλιστικές και εργασιακές υποχρεώσεις τους και παράλληλα διατηρούν ή ακόμα καλύτερα αυξάνουν το προσωπικό τους.

Αυτό πλέον προβλέπει το το σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση σε σχέση με τη διαμόρφωση ενός «Λευκού Μητρώου» για τις επιχειρήσεις  του ιδιωτικού τομέα.

Για να ενταχθεί ωστόσο μία επιχείρηση στο «Λευκό Μητρώο» πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Αυτά είναι τα εξής:

  1. Η  διατήρηση στο ίδιο επίπεδο για ένα ορισμένο, τουλάχιστον, χρονικό διάστημα ή ακόμα, καλύτερα, η αύξηση του πλήθους των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει πως για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο “Λευκό Μητρώο” θα πρέπει να μην έχει κάνει απολύσεις ή ακόμη, να έχει κάνει επιπλέον προσλήψεις.

2) Η συνέπεια στην καταβολή των εισφορών προς τους ασφαλιστικούς φορείς. Με άλλα λόγια, μία “λευκή” επιχείρηση θα πρέπει να πληρώνει εμπρόθεσμα τις τακτικές εισφορές της στα ταμεία και αν έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση, να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της.

3) Η τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει από μία επιχείρηση να μην έχει παραβεί τους κανονισμούς που διέπουν τους όρους εργασίας των απασχολούμενων της.