Την αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Κεντρική Μακεδονία, λόγω έλλειψης μαθητών, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας Αλ. Κόπτσης.

Η απόφαση αυτή αφορά και σχολεία της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα τριών δημοτικών και τριών νηπιαγωγείων που δεν θα λειτουργήσουν λόγω έλλειψης μαθητών.

Πάντως ορισμένα απ΄τα σχολεία αυτά δεν λειτούργησαν και πέρυσι, όπως για παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο Βάβδου, του οποίου η αναστολή λειτουργίας συμπληρώνει την τριετία.

Σημειώνεται ότι αν υπάρξει αλλαγή δεδομένων το κάθε συγκρότημα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

Αναλυτικά ο πίνακας με τα σχολεία: