Κατόπιν τούτου η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε κατέθεσε νέα μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων η οποία και εγκρίθηκε στις 13/12/18 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονία Θράκης και στις 21/02/19 εκδόθηκε το νέο σήμα από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σήμερα έλαβε και την πλακέτα κατάταξης 2 αστέρων του κάμπινγκ Ιερισσός. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μέσα στα δέκα πρώτα κάμπινγκ, από τα 500 περίπου που λειτουργούν νόμιμα στη Ελλάδα, που ολοκλήρωσε έγκαιρα τις διαδικασίες και πήρε σήμα κατάταξης.

Επιπλέον φέτος το κάμπινγκ Ιερισσός τιμήθηκε από τον διεθνή οργανισμό “Γαλάζιες Σημαίες(FEE)” για τα 15 συνεχόμενα χρόνια βράβευσης του με Γαλάζια Σημαία με το “BLUE FLAG BEACH 15 YEARS CERTIFICATE”.

Θα θέλαμε ακόμη να επισημάνουμε ότι φέτος το κάμπινγκ Ιερισσός έχει πληρότητα 100% από την πρώτη κιόλας μέρα της λειτουργίας του, φθάνοντας στις μέρες αιχμής να φιλοξενεί καθημερινά 500 άτομα. Πρόκειται για μια μικρή κοινότητα που συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής καθώς σκόπιμα επιλέξαμε να μην υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέσα στο χώρο του κάμπινγκ.

Οι βραβεύσεις αυτές δίνουν το έναυσμα να συνεχίσουν να δουλεύουν εντατικά και να βελτιώνουν τις εγκαταστάσεις τους καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως προς τους πελάτες.