Σε απάντηση της από 2-8-20-19 Ερώτησης που κατέθεσε ο Απόστολος Πάνας, μαζί με άλλους Βουλευτές, με θέμα «Αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών από την εφαρμογή της απόφασης του ΔΕΕ στο τσίπουρο και την τσικουδιά», ο Υφυπουργός Οικονομικών με το από 2-9-2019 Έγγραφό του, διαβιβάζοντας την Ερώτηση στην ΑΑΔΕ, ανέφερε ότι το Υπουργείο αναζητά λύσεις για να μην αποβεί η απόφαση του ΔΕΕ άδικη προς τους παραγωγούς αλλά παράλληλα να υπάρξει και συμμόρφωση της χώρας προς αυτήν με σκοπό την αποφυγή προστίμων.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα σημάνει χρηματικά πρόστιμα για την Ελλάδα. Ήδη, η εν λόγω δικαστική απόφαση προβλέπει την εφαρμογή συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης μειωμένου κατά 50% στο τσίπουρο και στην τσικουδιά που παράγονται από τους ‘’συστηματικούς αποσταγματοποιούς’’ και την εφαρμογή σημαντικά μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο παραγόμενο από τους μικρούς αποσταγματοποιούς προϊόν.

Ο Βουλευτής Χαλκιδικής, κος Πάνας, επεσήμανε ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι αδιαμφισβήτητη υποχρέωση για τη χώρα αλλά σε κάθε περίπτωση η Κυβέρνηση θα πρέπει να ερευνήσει όλους τους πιθανούς τρόπους για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία και δικαιότερη φορολογική αντιμετώπιση του μικρού κυρίως παραγωγού αυτών των προϊόντων που αποτελούν κομμάτι της παράδοσής μας, όπως το τσίπουρο και η τσικουδιά.