Μέρος του συγκοινωνιακού έργου περιοχών της Θεσσαλονίκης αναμένεται να αναλάβει το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, ως υποεργολαβία από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ. Η συζήτηση έχει ανοίξει ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Εκτός από το νομό Χαλκιδικής, το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής θα εξυπηρετήσει πιθανότητα άλλες δύο γραμμές που μέχρι σήμερα έχει ο ΟΑΣΘ. Πρόκειται για τις γραμμές  87 και 88 δηλαδή οι περιοχές Βασιλικά, Ρύσιο, Ταγαράδες, Σουρωτή, και Μεσημέρι, Σχολάρι, Καρδία κ.α. αντίστοιχα.

Τα λεωφορεία που θα προμηθευτεί το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής θα είναι καινούργια με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές για να καλύψει τις ανάγκες που θα υπάρξουν. Ο λόγος βέβαια γίνεται για αστικά λεωφορεία. Το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής θα διατηρήσει αυτό το έργο για όσο καιρό απαιτηθεί, εφόσον προχωρήσει η συμφωνία, ενώ εκτιμάται ότι ο ΟΑΣΘ θα ανακτήσει όλο το συγκοινωνιακό έργο του νομού Θεσσαλονίκης εφόσον αυξήσει τον στόλο του σε επαρκή αριθμό.