Αγωγός που ξεκινούσε από τη δεξαμενή που υδροδοτεί τη Σάρτη παρουσίασε προβλήματα το Σάββατο με αποτέλεσμα να μην είναι ομαλή η υδροδότηση τμήματος του χωριού πάνω από την εκκλησία. Ο αγωγός είχε συγκεντρώσει ακάθαρτο νερό τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, άμεση ήταν η παρέμβαση του δήμου Σιθωνίας, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Δαλδογιάννη και τον εργολάβο που επιλήφθηκε της επισκευής. Σήμερα πλέον δεν υφίσταται πρόβλημα με το νερό σε κανένα σημείο του οικισμού, όπως τόνισε ο δήμαρχος Κυπαρίσσης Ντέμπλας.