Οργανωμένα και δομημένα εκτιμάται ότι θα επεκταθεί η Γαλάτιστα του δήμου Πολυγύρου μέσα από την εφαρμογή του σχεδίου επέκτασης που προβλέπει τη ρυμοτόμηση και ταυτόχρονα τη μετατροπή των αγροτεμαχίων σε οικόπεδα.

Ο οικισμός της Γαλάτιστας ήταν οικοδομήσιμος ως οικισμός που προϋπήρχε, από το 1923 και με την επέκταση θα μετατραπούν περίπου  950 στρέμματα επιπλέον, ως οικόπεδα. Παράλληλα θα δημιουργηθούν πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α. στον υπό ένταξη χώρο.

Θα δημιουργηθούν  ουσιαστικά δύο περιοχές. Οι περιοχές με σήμα “ΙΙ” με οικόπεδα των 300 τμ και οι περιοχές με σήμα “ΙΙΙ” με οικόπεδα των 500 τμ και τις αντίστοιχες δυνατότητες οικοδόμησης.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Θέρμης Γαλάτιστας, θα καταστήσουν τη Γαλάτιστα ένα χωριό πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη με άριστες προδιαγραφές διαμονής.