Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Βουλευτής Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, επισημαίνει τις διαδικαστικές δυσκολίες που συναντούν οι κάτοικοι του Νομού Χαλκιδικής στην προσπάθειά τους να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Επιβάλλεται, τονίζει ο κος Πάνας, να δοθεί περαιτέρω παράταση της 30ης Σεπτεμβρίου που μέχρι στιγμής είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα νομικά και γραφειοκρατικά προβλήματα.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

 ”Προς κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, για τον Ν. Χαλκιδικής,»

 Κύριε Υπουργέ,

Την 14/1/2019 ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, για τον Ν.Χαλκιδικής, με τρίμηνη καταληκτική προθεσμία. Έκτοτε, έχουν δοθεί οι κάτωθι παρατάσεις:

  • H πρώτη παράταση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας δόθηκε εώς 30/5/2019
  • Η δεύτερη έως 15/7/2019
  • Η τρίτη έως 30/9/2019
  • Η τέταρτη έως 14/10/2019

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι μέσα σε 10 μήνες έχουν υποβληθεί κατά προσέγγιση δηλώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας που μετά βίας καλύπτουν ποσοστό 25% των εμπραγμάτων δικαιωμάτων ολόκληρου του Νομού.

Με την τελευταία και πιο πρόσφατη παράταση του αρμόδιου Υπουργείου χορηγήθηκε παράταση μόνο δεκατεσσάρων ημερών τη στιγμή που δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ούτε για τα μισά ιδιοκτησιακά δικαιώματα του συνόλου του Νομού και την ίδια στιγμή που σε άλλους νομούς χορηγήθηκε παράταση έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Είναι άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη να λάβετε υπόψη σας τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας και τις σοβαρότατες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν πολίτες αλλά και επαγγελματίες που ασχολούνται σε καθημερινή βάση με το εν λόγω αντικείμενο (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, τοπογράφοι κλπ) κατά την κτηματογράφηση του συγκεκριμένου Νομού, καθώς ενδεικτικά αναφέρεται ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών δε διαθέτει νόμιμους τίτλους κτήσης των ακινήτων τους και καταφεύγει σε  υποβολή δηλώσεων με τη νομική βάση της χρησικτησίας καθώς δε μπορεί να προβεί αλλιώς σε καταχώρηση των ιδιοκτησιακών του δικαιωμάτων, διαδικασία ιδιαιτέρως χρονοβόρα και πολύπλοκη.

Επομένως, η τελευταία ασφυκτική προθεσμία που χορηγήθηκε σε καμία περίπτωση δε διευκολύνει τους πολίτες του νομού και συνεπώς ούτε και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης, αλλά αντιθέτως τους δημιουργεί επιπλέον αγωνία για τη διευθέτηση των σοβαρότατων και ιδιαίτερα κρίσιμων νομικών ζητημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι και που απαιτούν σαφέστατα μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για να διευθετηθούν.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για αμέλεια των πολιτών αλλά για ιδιαιτέρως δυσεπίλυτα νομικά ζητήματα που καθυστερούν τη διαδικασία.

Δεδομένων των ανωτέρω δέον το αρμόδιο Υπουργείο να επιληφθεί σοβαρά του ζητήματος και να χορηγήσει επαρκές χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Νομό Χαλκιδικής.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ,

 

  • Προτίθεστε να δώσετε περαιτέρω παράταση στην υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, ικανή για να έχουν το χρόνο οι πολίτες να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες νομικές και διαδικαστικές ενέργειες, στον Ν. Χαλκιδικής;
  • Έχετε κάποιο σχέδιο για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση αυτής της τόσο χρονοβόρας και κοστοβόρας διαδικασίας για την περιοχή της Χαλκιδικής;”